AIR-SEP

Effektiv utskilling i vannbårne energisystemer.

Egenskaper ved produktet

  • Skiller ut sedimenter og partikler
  • Reduserer kostnader
  • Ekspansjon og stabilt trykk
  • Automatisk etterfylling

Air-Sep skiller ut luft, andre gasser og sedimenter i lukkede varme – og kjølekretser. Air-Sep jobber med elementenes iboende egenskaper uten kjemiske tilsetninger. Med redusert innhold av luft og sedimenter vil anlegget ha mindre behov for vedlikehold og levetiden øker.

Air-Sep trenger i utgangspunktet kun en årlig service, den har ikke filter eller membran som krever vedlikehold.

Som en følge av dette vil du kunne få et balansert anlegg som gir varme/kjøling der du vil ha det. Gjennom fjerning av gasser og sedimenter vil vannet oppnå en PH verdi som reduserer korrosjon. Du vil i tillegg slippe krevende radiatorlufting.

Prinsippet i Air-Sep

Air-Sep jobber med vannets evne til å ta opp luft ( og andre gasser) og sedimenter ( og salter) ut i fra forskjellig trykk og temperatur.

Vann som står under trykk har større evne til å oppta luft. Ved å lede væsken i anlegget inn i et kammer med 0,3 bar under trykk tvinges det til å avgi luft og sedimenter. Kan sammenlignes med det samme som skjer, når du åpner en flaske farris. Denne prosessen betegnes som adiabatisk eliminasjon.

Air-Sep funksjon og virkemåte

Rent, sirkulerende vann, fritt for luft, løser opp gasser, slam og belegg i systemet. Gassutskillingen skjer i en egen beholder utenfor selve systemet. Der senkes trykket i en delmengde av vann/luft-blandingen. Luft frigjøres og presses gjennom en ventil for gassutløp. Kalk, oksider, andre mineraler og salter settes under trykk og synker til bunn. Slik oppnås en nærmest total avluftning og utfelling av slam, kalk og andre partikler.

Bildegalleri

0
Connecting
Please wait...
Send en beskjed

Online er åpen fra

kl. 08.00-16.00.

Beklager, vi er ikke online for øyeblikket. Legg igjen en beskjed.

Ditt navn
* E-post
* Beskriv hva du lurer på
Logg inn

Trenger du mer hjelp? Spar tid ved å sende oss en beskjed!

Ditt navn
* E-post
* Beskriv det du lurer på
Vi er pålogget!
Tilbakemelding

Vi ønsker alltid å forbedre oss.

Send oss gjerne dine tilbakemeldinger, slik at vi kan forbedre vår kundeservice.

Hvordan vurderer du vår hjelp?
0
Connecting
Please wait...
Send en beskjed

Online er åpen fra

kl. 08.00-16.00.

Beklager, vi er ikke online for øyeblikket. Legg igjen en beskjed.

Ditt navn
* E-post
* Beskriv hva du lurer på
Logg inn

Trenger du mer hjelp? Spar tid ved å sende oss en beskjed!

Ditt navn
* E-post
* Beskriv det du lurer på
Vi er pålogget!
Tilbakemelding

Vi ønsker alltid å forbedre oss.

Send oss gjerne dine tilbakemeldinger, slik at vi kan forbedre vår kundeservice.

Hvordan vurderer du vår hjelp?